6 de desembre de 2010

Consells d'un pare a un fill.


    Diuen que els consells estàn per escoltar-los i després que tothom faci el que cregui  mes conveninent... aquests que teniu aquí, fa pocs dies van enviar-me un e-mail, amb unes frases de Jacksom Brown, home sense ser un gran pensador ni tampoc un premi Nobel de Literatura, l´únic que el preocupava era  la felicitat del seu fill que marxava de casa seva per anar estudiar a la Universitat. Va donar-li  al seu fill  un seguit de consells, els quals, un cop a la Universitat, els seu fill va repartir a tots els estudiants. Va ser tant l`èxit obtingut d’aquelles frases que, una editorial va demanar permís a Jackson Brown, per tal de fer un llibre, i continuant amb l’éxit es va convartir amb un “Best Seller” amb el títol de;
 “Vivir feliz”, amb cents  d’edicions i també amb miles de traduccions fetes. El llibre conté 511 frases o recordatoris,  totes elles amb pensaments del dia a dia de  totes les coses que ens podem trovar.
    Jo he volgut agafar aquestes 12 frases o recordatoris, primera per no fer-ho massa llarc, i segona per fer un “pica  pica”del que són aquets  recordatoris del llibre “Vivir Feliz”.  

     Observa l’alba com a mínim un cop l’any.
     Tingues un bon equip de música.
      Desconfia dels fanfarrons: ningú  presumeix del que li sobra.
      Evita les persones negatives, sempre tenen un problema per cada solució.
      No facis comentaris sobre el pes d'una persona, ni li diguis a algú que està perdent el pèl.
         Ja ho sap.
      Recorda que s'aconsegueix més de les persones per mitjà de l'estímul que del retret
        (digues-li al feble que és fort i el veuràs fer força)
      No amanacis, sinó estàs dispost a comprir-ho.
      Fes el que sigui correcte, sense importar el que  els altres pensin.
      Confía amb Nostre Senyó, però tanca el cotxe amb clau.
      Mai compris un matalàs barat: ens passem la tercera part de la nostra  nostra vida damunt  
         d'elll.
     Mai compris res elèctric en una fira artesanal.
     Recorda que la felicitat no és una meta sinó un camí: gaudeix mentre fas el camí.